ZÁPIS do MŠ na ŠR 2024/2025

Výsledky zápisu do mateřské školy na školní rok 2024/2025

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velké Žernoseky, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

Registrační číslo

Výsledek řízení

01

přijat/a

k předškolnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává MŠ Velké Žernoseky

02

přijat/a

k předškolnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává MŠ Velké Žernoseky

03

přijat/a

k předškolnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává MŠ Velké Žernoseky

04

NEpřijat/a

k předškolnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává MŠ Velké Žernoseky

05

 přijat/a

k předškolnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává MŠ Velké Žernoseky

06

přijat/a

k předškolnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává MŠ Velké Žernoseky

07

přijat/a

k předškolnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává MŠ Velké Žernoseky

Datum zveřejnění 31. 5. 2024

Mgr. Bc. Pavla Kročilová

ředitelka MŠ

Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvednete do vlastních rukou zákonného zástupce dne 10. 6. 2024.

PRVNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE BUDE KONAT

11. 6. 2024 OD 16.00 HODIN