Konzultační hodiny

Vážení rodiče,
pro lepší informovanost, která pedagogům i rodičům umožňuje společný postup při výchově a vzdělávání dětí, jsou v naší mateřské škole zavedeny konzultační hodiny. Nejčastěji si paní učitelky s rodiči vyměňují drobné informace při každodenním styku, pro detailnější rozhovory jsou ale připraveny individuální konzultace. Předmětem těchto schůzek může být např. školní zralost, informace o adaptačním období, rozvoj dítěte, stravování aj.

Konzultační hodiny budou probíhat každý SUDÝ čtvrtek

od 16. 00 do 17. 00 hodin v ředitelně mateřské školy (bez dětí). Na schůzku se, prosím, vždy předem nahlaste.