Kritéria pro přijetí do MŠ

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 Ředitelka mateřské školy stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, následující kritéria a bodové ohodnocení, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí počet volných míst v mateřské škole na daný školní rok.

 I. Věk uchazeče:

  • dítě při nástupu dovrší 5 a více let – 5 bodů
  • dítě při nástupu dovrší 4 roky – 4 body
  • dítě při nástupu dovrší 3 roky – 3 body

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. daného roku věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

II. Pobyt dítěte:

  • uchazeč má trvalý (současný) pobyt v obci – 5 bodů
  • uchazeč má trvalý (současný) pobyt ve spádových obcích – 3 body
  • uchazeč nemá trvalý pobyt v obci nebo ve spádových obcích – 1 bod

 III. Doplňkové kritérium:

  • mateřskou školu navštěvuje a po 1. 9. bude navštěvovat sourozenec dítěte – 1 bod
  • zaměstnanost zákonného zástupce – 1 bod
  • sociální potřebnost – 1 bod

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí a nejvyšší počet získaných bodů.

 Mgr. Pavla Kročilová

Ředitelka MŠ

 Velké Žernoseky 1. 3. 2021