Žádost o uvolnění dítěte z výchovně vzdělávacího procesu – předškoláci

K rukám ředitelky MŠ Velké Žernoseky

Velké Žernoseky 159

412 01 Litoměřice

 

Žádost o uvolnění dítěte z výchovně vzdělávacího procesu

 

 

Žádám o uvolnění svého dítěte ……………………………………………………………………………..

z výchovně vzdělávacího procesu ve dnech ………………………………………………………………..

z důvodu ………………………………………………………………………………………………………

 

Velké Žernoseky dne ………………………                                       ……………………………………

Podpis zákonných zástupců

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Ředitelka MŠ Velké Žernoseky Mgr. Pavla Kročilová,

 

oznamuje zákonnému zástupci dítěte ……………………………………………………………………..

že vyhovuje – nevyhovuje žádosti o uvolnění z výchovně vzdělávacího procesu MŠ Velké Žernoseky.

 

Odůvodnění (v případě záporné odpovědi):

 

………………………………………………………………..…………………………………………………

 

 

 

Velké Žernoseky dne …………………………                                    ……………………………………                                                                                       ředitelka MŠ Velké Žernoseky