Předškoláček

Bude probíhat od října, každé pondělí, po dopolední svačince, zhruba 20 – 30 minut.

Cílem je usnadnit dětem přechod z mateřské školy do prvního ročníku základní školy. Děti si každé pondělí po dvaceti minutách vyzkouší, co vše již umí a v čem je potřeba se ještě zlepšit.

Cvičení jsou zaměřena především na:

  • posílení grafomotorických dovedností
  • rozvíjení zrakového a sluchového vnímání
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • rozvíjení početních představ 

Jak postupovat a co dodržovat při cvičení:

  • vysvětlit dítěti, co musí udělat
  • zkontrolovat správnost provedeného úkolu
  • pochválit dítě i za sebemenší úspěch
  • nedopustit, aby se dítě unavilo – může to způsobit ztrátu zájmu o další učení
  • vyžadovat, aby dítě vysvětlilo každý splněný úkol

 Mateřská škola – ZŠ a MŠ Chlebičov