Výše stravného

Vážení rodiče,

po rozboru hospodaření ŠJ a po domluvě s vedoucí stravování, jsme nuceni zvýšit ceny stravného. Důvodem je růst cen potravin a sledování skutečných nákladů školní jídelny. Úpravy výše cen stravného reagují na novelu vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování a jejího aktuálního znění ze dne 1. 2. 2023, která mění finanční limity pro nákup potravin.

Výše stravného je určena dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb., kde jsou strávníci zařazovány do jednotlivých věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

strávníci 3 – 6 let

Celodenní stravné 56,- Kč na den, tj.1.176,- Kč na měsíc

Polodenní stravné 43,- Kč na den, tj. 903,- Kč na měsíc

strávníci 7 – 10 let

Celodenní stravné 65,- Kč na den, tj. 1. 365,- Kč na měsíc

Polodenní stravné 50,- Kč na den, tj. 1. 050,- Kč na měsíc

 

Tímto vás prosíme, upravte si výši povoleného inkasa u vaší banky na 1. 200,- Kč u dětí do 6-ti let a u dětí s odkladem školní docházky na 1. 400,- Kč, už od února 2023. 

Děkujeme za pochopení.

Věková skupina

Finanční limit na nákup potravin + pitný režim

Stanovená úhrada

Stanovená úhrada

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Polodenní

Celodenní

Děti do 6 let

13,- Kč

30,- Kč

13,- Kč

43,- Kč

56,- Kč

Děti nad 6 let

17,- Kč

33,- Kč

15,- Kč

50,- Kč

65,- Kč