Ceny stravného

Vážení rodiče,

po rozboru hospodaření ŠJ a po domluvě s vedoucí stravování, jsme nuceni zvýšit ceny stravného. Důvodem je růst cen potravin a sledování skutečných nákladů školní jídelny. Úpravy výše cen stravného reagují na novelu vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění novely č.272/2021 Sb., která od 1. 9. 2021 mění finanční limity pro nákup potravin.

Výše stravného je určena dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb., kde jsou strávníci zařazovány do jednotlivých věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

strávníci 3 – 6 let

Celodenní stravné 49,- Kč na den, tj.1.029,- Kč na měsíc

Polodenní stravné 38,- Kč na den, tj. 798,- Kč na měsíc

strávníci 7 – 10 let

Celodenní stravné 55,- Kč na den, tj. 1.155,- Kč na měsíc

Polodenní stravné 42,- Kč na den, tj. 882,- Kč na měsíc

Tímto vás prosíme, upravte si výši povoleného inkasa u vaší banky na 1. 200,- Kč už od ledna 2022. 

Děkujeme za pochopení.

Věková skupina

Finanční limit na nákup potravin + pitný režim

Stanovená úhrada

Stanovená úhrada

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Polodenní

Celodenní

Děti do 6 let

10,- Kč + 1,- Kč

26,- Kč + 1,- Kč

10,- Kč + 1,- Kč

38,- Kč

49,- Kč

Děti nad 6 let

12,- Kč + 1,- Kč

28,- Kč + 1,- Kč

12,- Kč + 1,- Kč

42,- Kč

55,- Kč