«

»

Říj 31

7. 11. Mimořádná schůzka rodičů

1)       Přivítání rodičů a paní starostky.

2)    Seznámení rodičů s návrhy ČŠI vyplývajícími z dotazníku pro rodiče, který byl anonymně vyplňován na stránky ČŠI, a který se týkal informací ohledně chodu mateřské školy, práce s dětmi, komunikace mezi MŠ a rodiči a nabídkou aktivit a jejich financování. Děkujeme za vyplnění dotazníku, z jehož vyhodnocení vyplývá, že jste s naší – vaší mateřskou školou spokojeni, že děti sem chodí rády a i komunikace mezi námi „dospěláky“ je na dobré úrovni.  Přesto se vyskytlo pár drobností, které jsme sice již řešili na pravidelné říjnové schůzce rodičů, nicméně jsme se rozhodly, se k těmto tématům vrátit. Jedná se o plavání, školu v přírodě, placené akce a donášení ranního jídla do MŠ.

3)    Plavání – na konci června se udělala tabulka, zda budou mít rodiče zájem o plavání v příštím roce 2024, protože v červenci se musí na plavecký bazén zaslat smlouva ohledně plaveckého výcviku na další školní rok. Dle přihlášených 14 dětí, což bylo více jak polovina, jsem smlouvu podepsala a zaslala. Oslovila jsem dva dopravce s malým autobusem, aby nám udělali kalkulaci ceny za jednu otočku (tam a zpět). Obě vyšly stejně 2.000,- + DPH (2. 420,- Kč). Zkusila jsem napsat jiné MŠ, zda by nám umožnila vyměnit si s nimi hodinu plavání a ta souhlasila. Tímto budeme mít již první hodinu, místo poslední, což nám umožní JEZDIT Z PLAVÁNÍ HROMADNOU DOPRAVOU, a tím „ušetřit“ finance za jednu cestu, konkrétně z plavání do MŠ. Na plavání ráno, nás bude vozit vybraný dopravce. Předplavecký kurz tedy bude probíhat v době od 6. května do 24. června 2024, každé pondělí od 8. 30 do 9.15 hodin. Cena za plavecký výcvik je 500,- Kč za 10 lekcí. Ta bude vybírána u přihlášených dětí do konce listopadu a bude nevratná. Cena za dopravu se po vyúčtování dopravcem rozpočítá mezi jezdící/přihlášené děti.

4)    Škola v přírodě – Penzion Eva Kryštofovo údolí (Liberec), přihlášeno je zatím 18 dětí (2 nerozhodnuté). Cena za ubytování a stravu činí 2. 750,- Kč a doprava podle velikosti autobusu buď 12. 000,- Kč za malý (20 míst) nebo větší s 31 místy za cca 15. 500,- Kč (á cca 3. 000,- až 3. 500,- dítě). Do konce listopadu budeme vybírat nevratnou zálohu 500,- Kč u přihlášených dětí a uvidíme, do kdy a jakou částku (zálohu) bude požadovat agentura, pořádající ŠvP. Zkoušela jsem oslovit paní ředitelku MŠ v Libochovanech, zda by bylo možné, pokud by se nějaké dítě neúčastnilo výjezdu, umístit ho k nim, tak mi bylo sděleno, že: „…z organizačních, provozních a administračních důvodů vám nemohou vyhovět, pouze ve zcela výjimečné situaci bychom mohli přijmout max. 1 až 2 děti, ale to nevidím jako pravděpodobné“.

5)    Umístění dětí do náhradní MŠ během letního přerušení provozu (z důvodu čerpání řádné dovolené všech zaměstnanců) jsme taktéž již řešili na říjnové schůzce, přesto jsem zkusila oslovit paní ředitelku MŠ v Litoměřicích, která mi napsala, abych se nezlobila, ale že jsou rádi, že umístí jejich děti.

6)    Akce MŠ – v dotazníku pro rodiče byly mj. i otázky týkající se aktivit, které platí rodiče (např. výlety, kulturní akce, hostující představení v MŠ,..) a zda vám přijdou jako příliš nákladné. Znovu se proto chceme zeptat, zda máme v „této frekvenci“ (1 x za měsíc až za 2 měsíce domlouvat divadlo či besedy o knížkách) a zda chcete platit zálohově na jednotlivá pololetí, tak jak jste si zvolili cca před dvěma lety nebo chcete platit každou akci zvlášť, při jejím konání.

7)    Nošení jídla do MŠ – jen výjimečně a pouze děti chodící na šestou hodinu či krátce po šesté. Snídaně pouze v originálním balení (Brumík, Croissant,..) ne doma pečené buchty či toustíky !

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>